Franczyza

Franczyza


 

 

Pierwszy w Polsce i jedyny system franczyzowy
ośrodków rehabilitacji ruchowej!

 

Założenia koncepcyjne do systemu 

Salveo to marka, którą tworzą ludzie z pasją ale też z ponad 30 letnim doświadczeniem  w budowie i nadzorowaniu ośrodków rehabilitacji. Przez ten czas doradzaliśmy i współtworzyliśmy kilkadziesiąt ośrodków rehabilitacji  w całej Polsce. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce wielu cenionych na świecie firm produkujących innowacyjne urządzenia medyczne. Wyróżnia nas INDIBA, która przebojem zdobyła rynki europejskie, Japonię, Singapur, Emiraty Arabskie… nie tylko w wyczynowym sporcie ale również w topowych ośrodkach rehabilitacyjnych. Dzięki odpowiedniej umowie „Gwiazdy” z całego świata mogą również promować Państwa ośrodek. Wiedza i doświadczenie jakie zdobyliśmy przez ten czas, a także innowacje i niecodzienne podejście do rehabilitacji  daje nam solidne podstawy do stworzenia silnej, ogólnopolskiej sieci ośrodków specjalizujących się w rehabilitacji ruchowej .

Zapraszamy do naszego modelowego ośrodka w Bytomiu ul. Żołnierska 36

 

Cel opracowania  

Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybliżyć główne założenia systemu jaki Franczyzodawca  wprowadził na Polski rynek.

Podstawowe systemy franczyzowe

Franczyzodawca wyróżnia dwa podstawowe systemy, różniące się od siebie wielkością przedsięwzięcia oraz możliwościami zarówno medycznymi  jak i dochodowymi.

Oferta skierowana jest zarówno do fizjoterapeutów jak i osób nie posiadających odpowiedniej wiedzy medycznej i umiejętności,  pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów (między innymi : zatrudnienie fizjoterapeutów, stały nadzór Franczyzodawcy…)

Podstawowe systemy :

1.  Centrum Rehabilitacji „Salveo” – Aktywna terapia na poziomie komórkowym

 • Pełno profilowy ośrodek nowoczesnej rehabilitacji
 • Głównym założeniem tej wersji jest stworzenie pełno profilowego ośrodka rehabilitacji ruchowej dającego szerokie możliwości rehabilitacji.
 • Wyposażenie : zawsze indywidualnie dopasowane do możliwości lokalowych i ekonomicznych franczyzobiorcy.
 • Preferowany lokal  ok. 200 – 500 m/kw.   –  Inwestycja na poziomie ok. 300 – 600 tys. zł.
  Wymagany wkład własny w przypadku finansowania kredytem/leasingiem  – min. 60 tys. zł.  (zależny od indywidualnej oceny zdolności kredytowej inwestora. Możliwość finansowania do kwoty 300 tys. zł. bez badania zdolności finansowej Franczyzobiorcy)
 • Wkład własny przeznaczony jest na pokrycie pierwszej wpłaty oraz koszty przystosowania lokalu i promocji.
 • Dochód po zakończeniu etapu wdrożenia (ok. 6 miesięcy)   30 – 60 tys. zł. miesięcznie
 • Oferta kierowana jest zwłaszcza do osób lub instytucji chcących poszerzyć lub zdywersyfikować portfel swoich inwestycji, stworzyć dochodową i stabilną działalność gospodarczą oraz do doświadczonych fizjoterapeutów, którzy to pragną rozwinąć swoją dotychczasową działalność.

2.  Salveo – Centrum aktywnej rehabilitacji

 • Głównym założeniem tej wersji jest stworzenie małego ośrodka rehabilitacji ruchowej opartego głównie na terapii C.R.E.T.  Terapii, której gestorem i propagatorem w Polsce jest Franczyzodawca.
 • Preferowany lokal  ok. 50 –100  m/kw.   –  Inwestycja na poziomie ok. 75 – 250 tys. zł.
 • Wymagany wkład własny w przypadku finansowania kredytem/leasingiem  – min. 20 tys. zł.  (zależny od indywidualnej oceny zdolności kredytowej inwestora. Możliwość finansowania do kwoty 300 tys. zł. bez badania zdolności finansowej Franczyzobiorcy)
 • Wkład przeznaczony jest na pokrycie pierwszej wpłaty oraz koszty przystosowania lokalu  i promocji.
 • Dochód po zakończeniu etapu wdrożenia (ok. 6 miesięcy)   15 – 25  tys. zł.
 • Oferta kierowana jest zwłaszcza do fizjoterapeutów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z rehabilitacją oraz do inwestorów chcących niewielkim nakładem rozpocząć innowacyjną działalność gospodarczą w branży medycznej.

 

Założenia systemu 

1. Franczyzodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Franczyzobiorcy czynności zmierzających do „otwarcia” ośrodka rehabilitacji ruchowej między innymi do :

 • Przekazania prawa do korzystania z marki SALVEO oraz  „KNOW-HOW” – wszelkich niezbędnych informacji na temat rozpoczęcia pracy ośrodka, specyfiki tej branży, zasad jakimi powinien się kierować manager lub osoba kierująca ośrodkiem,
 • Wykonania projektu funkcjonalnego i wizualnego lokalu Franczyzodiorcy
 • pomysłu na reklamę, akcje marketingowe oraz komplet gotowych do druku informacji handlowych i reklamowych dostosowanych przez grafika do indywidualnego zapotrzebowania Franczyzobiorcy. Wstępny komplet materiałów reklamowych gratis,
 • doradztwa w przeprowadzeniu rekrutacji personelu oraz w wyborze najodpowiedniejszych pracowników,
 • nielimitowanego czasowo wstępnego szkolenia medycznego dla pracowników ( w siedzibie Franczyzodawcy). Po zakończeniu szkolenia każdy pracownik ( fizjoterapeuta ze znajomością technik manualnych) powinien zdać egzamin, a po pozytywnym zaliczeniu egzaminu dostaje do Franczyzodawcy uprawnienia do wykonywania pracy.
  • Ponadto Franczyzodawca zobowiązuje się do przeprowadzania okresowych szkoleń medycznych, sprawdzania jakości świadczenia pracy przez pracowników, przestrzegania procedur i założeń systemu franczyzowego.
  • Ilość i zakres szkoleń okresowych będzie każdorazowo uzgadniany  z Franczyzobiorcą  a zależeć będzie miedzy innymi od wiedzy  i umiejętności personelu medycznego
 • zapoznanie Franczyzobiorcy z zakupionym sprzętem medycznym, możliwościami jakie daje, prawidłową pracą z urządzeniami,  elementami przewagi konkurencyjnej i metodami jakimi należy się kierować przy wykonywaniu zabiegów aby uzyskać pełne „zadowolenie” klientów.
 • franczyzodawca zobowiązuje się do sprzedaży oraz dostawy na rzecz Franczyzobiorcy urządzeń medycznych wg. ustalonej wspólnie przez strony specyfikacji sprzętowej.
 • doradztwa w zakresie innych „niemedycznych” aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa między innymi :
  • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania przychodni
  • zakupu mebli i wyposażenia dodatkowego
  • urządzenia przychodni pod względem wizualnym ( konieczność podporządkowania się kolorystyce i wystrojowi zaproponowanemu przez    Franczyzodawcę lub współpracującego z nim projektantem wnętrz).
  • rozkładu urządzeń i podziału prac pracowników.
  • stworzeniu podstawowej dokumentacji wewnętrznej  i procedur obowiązujących przy prowadzeniu ośrodka rehabilitacji ( konieczność podporządkowania się pod procedurę Franczyzodawcy)
  • doradztwie oraz ewentualnym poleceniu firm lub osób zajmujących się usługami pomocniczymi dla przedsiębiorcy np.  finansowanie inwestycji,  usługi księgowe i doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, usługi związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy itp.
 • Dbania o nienaganny wizerunek marki Salveo zarówno we własnych placówkach jak i zrzeszonych w systemie franczyzowym, tak aby budować jednakowy ogólnopolski przekaz marki wyróżniającej się wśród konkurencji nowatorskimi metodami leczenia, profesjonalnym podejściem  do pacjenta i jego potrzeb.

2. Franczyzodawca w ramach opłaty miesięcznej zobowiązuje się również do świadczenia na rzecz Franczyzobiorcy usług polegających na doradztwie i nadzorze nad funkcjonującym już systemem polegających zwłaszcza na :

 • kontroli pracowników pod względem wykonywania ich podstawowych obowiązków tj. zabiegów rehabilitacyjnych,
 • kontroli pracowników pod względem przestrzegania zasad i procedur ustalonych przez Franczyzodawcę
 • analizie rozwoju systemu, udziału w rynku, skuteczności akcji marketingowych i reklamy .
 • ocenie ogólnego rozwoju ośrodka i doradztwie w zakresie  wyboru odpowiednich dróg postępowania przy dalszej ekspansji  ośrodka na rynku lokalnym.
 • nielimitowanemu czasowo szkoleniu nowego personelu ( przy zmianie załogi lub powiększeniu stanu)
 • przekazywania w ramach swoich możliwości wiedzy, nowinek medycznych, badań i systemów leczenia – wszelkich nowości jakie powstały i w jakich posiadaniu jest Franczyzodawca, a które dotyczą terapii C.R.E.T. oraz innych terapii wykorzystywanych  w nowoczesnej rehabilitacji.
 • Szkoleń poszerzających wiedzę zatrudnionego personelu.

Koszty systemu

1. Koszty początkowe:

Franczyzobiorca zobowiązuje się do zakupu u Franczyzodawcy urządzeń medycznych, na których to będzie wykonywał swoją działalność. Koszty zawsze ustalane są indywidualnie i zależą od rodzaju systemu franczyzowego, wielkości i rozmieszczenia lokalu.

Koszty miesięczne :

Opłata franczyzowa 
 • 3 % przychodów  dla systemu –    „Centrum Rehabilitacji Salveo – Aktywna terapia na   poziomie komórkowym”
 • 3 % przychodów dla systemu –   „Salveo – Centrum aktywnej rehabilitacji”
 • Opłata przeznaczona jest na głownie na koszty funkcjonowania systemu, oraz pokrycie kosztów usług jakie Franczyzodawca świadczy dla Franczyzobiorcy a jakie wynikają z umowy ( np. koszty szkoleń, nadzoru i doradztwa…)
 Opłata marketingowa 
 • 450 zł.  – niezależnie od rodzaju systemu, przeznaczana jest głownie na reklamę ośrodka rehabilitacji Franczyzobiorcy oraz na  budowanie wizerunku marki na rynku lokalnym i ogólnopolskim.
 • Opłata marketingowa w pierwszych 6 miesiącach przeznaczana jest w całości na reklamę ośrodka Franczyzobiorcy na rynku lokalnym ( artykuły prasowe, ulotki, reklama w radio…)
 • Po okresie 6 miesięcy opłata marketingowa przeznaczana jest na promocję marki Salveo  i ośrodka rehabilitacji Franczyzobiorcy zarówno na rynku lokalnym jak i ogólnopolskim.

Przykładowe wizualizacje budowy nowego centrum  :

 

Untitled-4